Zelfregulatie

Kompas21 / De 10 vaardigheden / Zelfregulatie

Zelfregulatie

In de maand juni staat Zelfregulatie centraal. Gastschool deze maand is Koning Willem 1 College.

Koning Willem I College
Zelfregulering

Group Design Room Zelfregulatie

Op 18 juni 2018 hielden we de Group Design Room bij Koning Willem I College over de 21ste-eeuwse vaardigheid Zelfregulatie. We gingen aan de slag met een mooie, gemeleerde groep waarin studenten, docenten, onderwijskundigen en mensen uit bedrijfsleven vertegenwoordigd waren. Zij kwamen met veel goede punten en feedback over de vaardigheid Zelfregulatie én over de vorm van het te ontwikkelen instrument KOMPAS21. Naast dat de groep zeer betrokken was, hebben we genoten van de nodige Brabantse gezelligheid.

Peiling over Zelfregulatie

De maand juni staat in het teken van Zelfregulatie. Denk je mee over Zelfregulatie? Vul dan in juni de peiling over Zelfregulatie in.

Iedere maand staat een andere 21ste-eeuwse vaardigheid centraal. Iedere maand zetten we een peiling uit over de vaardigheid van die maand. Doe ook mee met de peiling van deze maand!

Onder deelnemende studenten verloten we twee bioscoopbonnen.

Koning Willem I College

Blog over Zelfregulatie

Column/blog

Sem van Geffen, trainer/ontwikkelaar bij Koning Willem I College, over Zelfregulatie

Sem van Geffen laat in zijn blog zien dat er een fasering bestaat in de ontwikkeling van zelfregulatie en geeft een praktisch voorbeeld daarbij. “Zelfregulatie is een complex begrip. In het KOMPAS21 onderzoek hebben we niet alleen geprobeerd om tot een definitie te komen, maar ook om samen met docenten, studenten en het bedrijfsleven de belangrijkste elementen van zelfregulatie te duiden.”

Lees de blog van Sem

Praktijkvoorbeeld

Heb je een mooi praktijkvoorbeeld over Zelfregulatie? Mail naar kompas21@ecbo.nl.

Lees verder

Literatuur over Zelfregulatie

Zelfregulatie wordt belangrijk gevonden voor het levenslange functioneren van mensen op het gebied van hun geestelijke en fysieke gezondheid en hun sociaal en maatschappelijk functioneren. Zo hangt een gebrek aan zelfregulatie samen met gewelddadigheid, drugsmisbruik en extreme gewichtstoename. Daarnaast is zelfregulatie in de vorm van impulsiviteit een kerncriterium van geestelijke problematiek zoals adhd (attention-deficit/ hyperactivity disorder). Daarnaast hangt zelfregulatie samen met schoolsucces en sociaaleconomisch succes, zoals het kunnen omgaan met geld (Murray, Rosanbalm, Christopoulos, & Hamoudi, 2015) en succes op de arbeidsmarkt (Christoffels & Baay, 2016). Zelfregulatie is dus een belangrijke vaardigheid, maar wat wordt er eigenlijk onder verstaan?

Wat is zelfregulatie?

Bij zelfregulatie gaat het om de processen waarmee personen hun doelgerichte activiteiten over tijd en in verschillende omstandigheden kunnen uitvoeren (Karoly, 1993). Om het proces van zelfregulerend leren te beschrijven, wordt veelal uitgegaan van drie fasen waarin deze processen plaats vinden: voor, tijdens en na de uitvoering van de doelgerichte activiteit. In de eerste fase worden de activiteiten bepaald en gepland. In de tweede fase wordt gezorgd dat de activiteiten kunnen worden uitgevoerd. In de derde fase worden de activiteiten, processen en factoren die van invloed zijn op de activiteiten geëvalueerd, waarop deze eventueel worden bijgesteld (bijv. SLO, 2017).

(Meta)cognitieve component

In elk van deze fasen komen verschillende componenten van zelfregulatie naar voren: (meta)cognitieve-, emotionele-, motivationele- en gedrags-componenten (cf. Pintrich & Zusho, 2002). Het reguleren van het denken wordt vaak aangeduid als het (meta)cognitieve component van zelfregulatie. Het gaat over het bepalen van activiteiten aan de hand van realistische doelen en prioriteiten, het nadenken over de aanpak en het plannen van deze activiteiten en het concentreren op deze activiteiten. Ook ‘voorwaardelijke’ capaciteiten die hiervoor nodig zijn kunnen onder cognitieve zelfregulatie geschaard worden, zoals rekening houden met eigen capaciteiten en nadenken over de gevolgen van activiteiten voor zichzelf en anderen.

Emotionele component

Emotionele zelfregulatie is het “actief bijsturen van sterke en onaangename emoties om te zorgen dat je goed kunt blijven functioneren”. Hierbij gaat het om jezelf te kunnen kalmeren en ontspannen bij stress, zoals sporten, ademhalingsoefeningen en het zoeken van steun (Murray en collega’s, 2015). Anderzijds kan het gaan om het opwekken en gebruiken van positieve emoties die doelgerichte activiteiten helpen initiëren of continueren, zoals enthousiasme en motivatie (cf. Blair & Diamond, 2008).

Motivationele- en gedragscomponent

Deze raken ook aan het motivationele component van zelfregulatie, waaronder het hebben van doorzettingsvermogen. Tot slot heeft gedragsmatige zelfregulatie onder andere te maken met handelingen die ervoor zorgen dat je jouw activiteiten goed kunt uitvoeren, zoals zorgen voor een geschikte omgeving (bijvoorbeeld een rustige omgeving zodat je jezelf kunt concentreren) en het onderdrukken van niet passend of storend gedrag (bijvoorbeeld niet gamen bij het maken van opdrachten voor je opleiding; bijvoorbeeld Christoffels & Baay, 2016). Ook verantwoordelijkheid nemen voor je eigen handelen en keuzes hoort bij het gedrags-component van zelfregulatie als ook het kunnen aanpassen of bijsturen van je aandacht of activiteiten als dat nodig is. In het laatste geval gaat het om flexibiliteit, zoals wanneer doelen met elkaar dreigen te botsen, bijvoorbeeld “…een student met een bijbaantje. Hij zal zijn planning moeten aanpassen om op verzoek extra te werken en toch zijn studietaken op tijd af te krijgen” (Christoffels & Baay, 2016).

In het kort

Samengevat, laat zelfregulatie zich in verschillende (meta)cognitieve-, emotionele-, motivationele-, en gedrags-componenten vertalen. Op een rij, gaat het hier om:

 1. Nadenken over eigen gedrag en dit gebruiken om goede vervolgkeuzes te maken
 2. Stellen van realistische doelen en prioriteiten
 3. Rekening houden met eigen capaciteiten
 4. Inschatten welke gevolgen eigen gedrag voor zichzelf en anderen heeft
 5. Goed kunnen concentreren
 6. Goed kunnen plannen
 7. Kunnen aanpassen van aandacht of gedrag als dat nodig is
 8. Doorzettingsvermogen hebben
 9. Goed met emoties om kunnen gaan (zoals een ontspannende activiteit bij stress)
 10. Onderdrukken van gedragingen die ongepast zijn
 11. Verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen en keuzes
 12. Zorgen voor een omgeving die helpt om doelen te behalen (zoals een rustige omgeving)