Deelnemers Grafisch Lyceum Utrecht over de GDR-sessie Leren leren

Kompas21 / Deelnemers Grafisch Lyceum Utrecht over de GDR-sessie Leren leren

Deelnemers Grafisch Lyceum Utrecht over de GDR-sessie Leren leren

KOMPAS21 is een project van expertisecentrum ecbo en ROC Friese Poort over 21ste-eeuwse vaardigheden, met als doel een instrument te ontwikkelen waarmee een student inzicht krijgt in zijn eigen 21ste-eeuwse vaardigheden. De tien 21ste-eeuwse vaardigheden zijn: ondernemendheid, sociale & culturele vaardigheden, creativiteit, samenwerken, communiceren, leren leren, mediawijsheid, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en zelfregulatie.

Aan het project nemen 12 mbo-instellingen deel die ieder een bijeenkomst organiseren waar studenten, docenten en bedrijfsleven inzoomen op één 21ste-eeuwse vaardigheid. Op 18 oktober 2018 was het Grafisch Lyceum gastlocatie voor de bijeenkomst waarin de 21ste-eeuwse vaardigheid ‘Leren leren’ centraal stond. Zo’n bijeenkomst heet een Group Design Room (GDR). In deze versnellingskamers bespreken studenten, docenten en bedrijfsleven welke vaardigheden iemand nodig heeft om klaar te zijn voor de 21ste eeuw. Het doel van een GDR sessie is om tot een basis te komen voor een rubric waarop een vragenlijst door ecbo wordt ontwikkeld.

De GDR sessie over Leren leren

Iedere deelnemer kon via een online tool alles invoeren wat hij of zij belangrijk vond bij de vaardigheid Leren leren. Een onderzoeker van ecbo categoriseerde vervolgens live alle input en zo ontstonden verschillende categorieën met indicatoren. De aanwezigen hingen daar weer een waardering aan, van onbelangrijk tot heel belangrijk. Voor studenten, docenten en bedrijfsleven leverde dat driemaal een top-20 op die weer teruggebracht werden naar een gezamenlijke top-5. Deze categorieën kwamen in een beoordelingsinstrument, een rubric te staan. Vervolgens probeerden studenten, docenten en bedrijfsleven in gemengde groepen gedetailleerd uit te schrijven wat een student moet kunnen als beginnende mbo’er, als gevorderde mbo’er en als starter op de arbeidsmarkt. Ecbo zal met deze input een rubric op de vaardigheid Leren leren ontwikkelen.  Het was interessant om te zien dat de ideeën over Leren leren bij studenten, docenten en het bedrijfsleven niet ver uiteen liggen en we snel tot consensus kwamen over wat belangrijk is bij de vaardigheid Leren leren.

Het was een boeiende bijeenkomst met een duidelijk resultaat en er zijn mooie eerste stappen gezet om tot een meetinstrument voor Leren leren te komen. De 13 aanwezigen waren afkomstig uit zowel het onderwijs als het bedrijfsleven. Enkele enthousiaste reacties van de aanwezigen:

Marcel Schuitevoerder, Adviseur Onderwijs & IT, Finalist

“Tijdens de GDR was ik blij verrast met het multidisciplinaire karakter van de brainstorm. Het is een manier van werken die ik vanuit mijn eigen beroepspraktijk omarm. Op die manier wordt een complexe probleemstelling vanuit diverse perspectieven benaderd, waardoor de uitkomst vaak concreet en bruikbaar is. In het geval van deze sessie hebben wij ons verdiept in de vaardigheid: Leren leren. Ik heb de sessie met studenten, docenten en werkveld als waardevol en interessant ervaren.”

Benny Naber, Studio BNO

“Ik vond het erg inspirerend om samen met studenten, docenten en mensen uit het bedrijfsleven, invulling te geven aan het thema Leren leren. Het was heerlijk om samen te filosoferen over grootse concepten en te discussiëren op ‘de vierkante centimeter’. Ik heb goede hoop dat het gezamenlijke resultaat een goede bijdrage levert aan het toekomstige onderwijs.”

Laura Wierda, studiecoach MBO Jonge kracht vooruit

“Ik vond het een waardevolle bijeenkomst, met name door de input van verschillende disciplines (studenten, bedrijfsleven en docenten). Zo sluit het instrument straks echt aan bij de student en wat er van de student verwacht wordt tijdens zijn studie en werk.”

Deelnemers GDR-sessie

GDR Leren leren bij GLU