Project KOMPAS21

Waarom

Inzicht in jouw 21ste-eeuwse vaardigheden. Dat is het doel van KOMPAS21: ‘Kennis Over Mijn Persoonlijke Attitudes en Skills21’. Wil je weten hoe het reflectie-instrument werkt?

Bekijk de demo!
Waarom
Wat

Wat

KOMPAS21 helpt de student inzicht te krijgen in zijn 21ste-eeuwse vaardigheden. Zoals bij een echt kompas laat KOMPAS21 je zien waar je heen wilt (ontwikkeling) en waar je nu bent (niveau).

Hoe

Voor de ontwikkeling van KOMPAS21 zijn tien vaardigheden uitgewerkt met peilingen, literatuuronderzoek en casussen. Studenten, docenten en het bedrijfsleven bespraken in Group Design Rooms (GDR), de zogenoemde versnellingskamers, wanneer iemand voldoende 21ste-eeuws vaardig is.

Hoe
Wie

Wie

Scholen (roc’s, aoc’s en vakscholen) uit heel Nederland deden mee. Naast ROC Friese Poort participeerden (eerste fase) Albeda, Grafisch Lyceum Utrecht, Helicon, Koning Willem I College, MBO Amersfoort, Nova College, ROC Midden Nederland, ROC Mondriaan, ROC Nijmegen, ROC van Twente en SintLucas. Onderzoekers van Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) leidden het project en namen het onderzoek voor hun rekening.

Bekijk de deelnemende scholen

Het instrument

In het project (eerste fase) werkten ECBO en ROC Friese Poort samen met 12 andere mbo-instellingen aan het KOMPAS21, het reflectie-instrument voor de mbo-student.

KOMPAS21 helpt de student inzicht te krijgen in zijn 21ste-eeuwse vaardigheden. Zoals bij een echt kompas laat KOMPAS21 je zien waar je heen wilt (ontwikkeling) en waar je nu bent (niveau).

 KOMPAS21 is op 2 juli 2019 gelanceerd. In de tweede fase gaan onderzoekers en onderwijsinstellingen aan de slag om het instrument uit te breiden en te koppelen aan het onderwijsaanbod en de begeleidingsrol van docenten.

Doe mee!

Vraag de demo aan via kompas21@ecbo.nl.