Met KOMPAS21 zicht op je talent!

KOMPAS21 (Kennis Over Mijn Persoonlijke Attitudes en Skills21) helpt je inzicht te krijgen in jeĀ 21ste-eeuwse vaardigheden. Zoals bij een echt kompas laat KOMPAS21 je zien waar je heen wilt (ontwikkeling), waar je nu bent (niveau) en wat je motieven zijn van waaruit je jouw koers uitstippelt. Het reflectie-instrument KOMPAS21 is voor mbo-studenten, onderwijsprofessionals en het bedrijfsleven.

KOMPAS21 werd op 2 juli 2019 officieel gelanceerd. Lees het persbericht en het sfeerverslag.

 

De opbrengsten van de eerste fase van de ontwikkeling van KOMPAS21 heeft geleid tot de publicatie KOMPAS21 Een schets van de reis en ervaringen tot nu toe.

Lees meer over KOMPAS21

Nieuws

KOMPAS21 en edubadges

Albeda reikt edubadges uit aan studenten

Als eerste mbo in Nederland heeft Albeda met de descriptoren van KOMPAS21 ‘Communicatie en samenwerken’ en edubadges een verbinding gerealiseerd. Edubadges zijn digtitale badges die aantonen dat de ontvangen over bepaalde kennis of vaardigheden beschikt. Lees meer in de volgende persberichten:

Partners fase 1

De volgende partners hebben in fase 1 het instrument KOMPAS21 ontwikkeld: