Klas21

Bekijk de vlog van Patriek over samenwerken!

Patriek bezoekt de Makathon Smart Sollutions voor water en natuurbeheer in Haarlem en laat zien hoe daar de 21ste-eeuwse vaardigheid Samenwerken wordt ingezet.

Meer vlogs van Klas21

Startbijeenkomst Klas21

De startbijeenkomst met de studenten van Klas21 heeft veel opgeleverd. De studenten hebben kennisgemaakt met de 21ste-eeuwse vaardigheden, en gaven feedback op de nog in ontwikkeling zijnde casussen, rubrics en vormgeving van het instrument KOMPAS21. Na een leuke opdracht (maak een zo hoog mogelijke toren van kranten) reflecteerden zij op hun eigen 21ste-eeuwse vaardigheden. Vervolgens kregen zij een vlogtraining van filmmaakster Lidi Toepoel en gingen zij zelf aan de slag met het maken van een vlog.

Over Klas21

4 oktober 2018 zijn wij gestart met Klas21, een fictieve klas met mbo-studenten. Met Klas21 willen we studenten nog meer betrekken bij (de ontwikkeling van het instrument van) KOMPAS21 en hen inzetten als kennisverspreiders.

teaser-kritisch-denken
Wat

Wat gaan de studenten doen?

De studenten gaan korte vlogs maken waarin zij iets laten zien van hun eigen 21ste-eeuwse vaardigheden en hoe zij hieraan werken, bijvoorbeeld op school of op stage. Tijdens twee bijeenkomsten (een start- en eindbijeenkomst) komt Klas21 daadwerkelijk samen. Ze krijgen tijdens de startbijeenkomst een vlogtraining, denken mee bij de ontwikkeling van het instrument KOMPAS21 en gaan samen al aan de slag met opdrachten. Tijdens de eindbijeenkomst laten zij aan elkaar en zo mogelijk ook aan anderen zien wat ze gedaan hebben.

Tussen de bijeenkomsten wordt de klas op afstand begeleid tijdens het werken aan de opdrachten. Via een digitaal platform zijn zij met elkaar in contact. De gehele klas staat onder leiding van Sara van Kesteren, trainer en adviseur over o.a. 21ste-eeuwse vaardigheden en voormalig mbo-docent.