Blog

Kompas21 / Probleemoplossend vermogen  / Wat is probleemoplossend vermogen?
probleemoplossend

Wat is probleemoplossend vermogen?

Het probleemoplossend vermogen is het vermogen om te (h)erkennen dat problemen bestaan en tot een plan kunnen komen om deze problemen op te lossen. Het vraagt om vaardigheden als: signaleren, analyseren, oplossingsstrategieën bedenken, creatief denken, doorzetten, samenwerken, proactief zijn, evalueren en reflecteren. Vergroten studenten hun probleemoplossend vermogen, groeien ze ook in andere 21ste-eeuwse vaardigheden als ondernemendheid, samenwerken en creativiteit.

Door studenten te stimuleren om zelf op zoek te gaan naar antwoorden en oplossingen worden ze beter voorbereid op de veranderende arbeidsmarkt. De vaardigheid probleemoplossend vermogen zorgt ervoor dat de student in de toekomst kan blijven anticiperen op de veranderende arbeidsmarkt.

“Help, mijn band is lek… Hoe kom ik nu op school?”

Het bouwen aan probleemoplossend vermogen kan in de kleinste dingen zitten. Bijvoorbeeld “Help, mijn band is lek… Hoe kom ik nu op school?” Ook kleine vragen leveren mooie leermomenten op.

Bjorn Hillebrandt, docent pedagogiek bij Voeding en welzijn bij Helicon Opleidingen: “Studenten vroegen zich hardop af waarom de Pindakaaswinkel zo’n enorm succes is. We stimuleerden ze zelf op onderzoek uit te gaan. Onze studenten besloten het bedrijf zelf te bellen om te vragen of ze langs mochten komen. Dit mocht, voor een klein bedrag. De klas heeft toen zelf de financiën geregeld bij onze teamleider.”

“Een paar weken later waren we op weg naar Amsterdam. Bij binnenkomst sprak de eigenaar automatisch ons als docenten aan: ‘Dus ik heb jullie aan de telefoon gehad.’ Waarop wij vol trots zeiden: ‘Nee hoor, onze studenten hebben dit geregeld.’ De man stond te glunderen van verbazing en sprak de klas aan over hun ondernemendheid.”

Veranderende rol van docent

Het is docent-eigen om studenten te willen helpen. Bijbehorende valkuil: zelf oplossingen aandragen bij problemen. Terwijl het beter is om bij problemen door te vragen en studenten zelf naar een oplossing te laten zoeken. Hoe denkt de student het zelf op te kunnen lossen?

Sleutelvragen in dit proces zijn:

  • Wat wil je leren?
  • Hoe wil je dat leren?
  • Hoe kan ik, als docent, zien dat je iets geleerd hebt?

Bjorn: “Als ik met mijn les begin, check ik altijd bij studenten wat hun leerbehoefte is. Veel theorie kunnen zij zelf opzoeken op internet. Dus mijn taak als docent is om hen te leren wat de juiste informatie is en hoe ze deze kunnen herkennen. Vaak blijkt de leerbehoefte anders dan klakkeloos mijn theorieles volgen. Dan maak ik samen met studenten afspraken wat de oplevering is van die les. Bijkomend voordeel: als er dan studenten zijn die theorieles willen, dan heb ik ook alleen maar studenten die willen luisteren.”

 

Bjorn Hillebrandt